Innergårdsrenovering Stockholm

Välkommen till GW Asfalt!

Hos oss hittar du ett av Stockholms mest erfarna team inom innergårdsrenovering. Vi har utfört renoveringsprojekt på innergårdar runt om i regionen under fyra decennier. Vill du komma i kontakt med en specialist på innergårdsrenovering i Stockholm? Kontakta oss för att boka in ettkostnadsfritt första möte!

Innergårdsrenovering med GW Asfalt i Stockholm

På GW Asfalt sysslar vi med alla typer av markarbeten och asfaltering. Denna bredd har gjort att vi, förutom vår verksamhet inom markarbeten, kunnat leverera bäst innergårdsrenovering i Stockholm. Renovering av innergårdar innebär nämligen en rad olika markarbeten. Det kan handla om trädgårdsanläggning, plattsättning och anordning av stenornament. Det kan också handla om gjutning och anläggning av uteplats eller andra gemensamhetsytor. Teamet som utför innergårdsrenovering i Stockholm är lyhörda för alltid god dialog med kunden. Detta för att kunna matcha förväntningarna hos de som ska nyttja gården med förutsättningarna för innergården i fråga. Vi är övertygade om att varje innergård har unik potential. Därför bör renoveringsarbetet utföras på ett specialanpassat sätt.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med innergårdsrenovering i Stockholm? Kontakta oss idag!

Varför innergårdsrenovering i Stockholm?

Långt ifrån alla innergårdar i huvudstaden nyttjar sin fulla potential. Mängder av ytor som skulle kunna nyttjas som såväl mötesplats som för avkoppling glöms bort och förfaller. Själva grundidén med innergården glöms då bort. Detta tycker vi på GW Asfalt är väldigt synd. Vi vet att gården kan fylla en viktig funktion i alla bostadshus. Som tur är så vet vi också att en väl genomförd innergårdsrenovering i Stockholm kan lyfta en gård från förfall.

En social plats

Innergården ska ses som en del av hemmet. Även om du, som hyresgäst eller bostadsrättsägare, de facto endast betalar för din bostad är gården din att utnyttja. Den ska fungera lite som en trädgård för de som saknar trädgård. En plats där möten sker mellan grannar och där man kan få chans att både koppla av, socialisera med andra och ha roligt. När vi på GW Asfalt i Stockholm utför innergårdsrenoveringar skapar vi ytor anpassade för de boende. Ett vanligt inslag på många gårdar är en social yta med plats för grill. I vissa fall, om kvadratmetrarna tillåter, kan också ett trädgårdsland utgöra en del av gården.

En plats för alla årstider

Det är naturligt att man förknippar nyttjandet av innergården med årets varmaste månader. Våren och sommaren i Sverige erbjuder helt enkelt bäst väder för utomhusaktiviteter. Man behöver däremot inte utesluta gårdsområdet på grund av höstens intåg. På GW Asfalt kan vi erbjuda innergårdsrenovering i Stockholm som är anpassad för att göra gården brukbar året om. Det kan exempelvis handla om att skapa ytor som skyddas mot vind, regn och snö. Sociala ytor som kan förses med värmelampor så att boende kan nyttja dem även under årets kallaste månader.

En plats för alla

Det viktigaste med en innergårdsrenovering i Stockholm är att resultatet gynnar de boende. Eftersom innergården är en plats som ska ge glädje åt de som nyttjar den bör den förstås anpassas efter deras behov. När vi planerar ett renoveringsprojekt ser vi till att bilda oss en tydlig bild av dessa behov tidigt. Vad vill de som bor i huset ha? I många hus finns det stor åldersvariation bland de boende. I fastigheter där både pensionärer, barnfamiljer och allt däremellan huserar finns sannolikt olika intressen. Med en välplanerad innergårdsrenovering i Stockholm kan den nya gården möta alla dessa intressen.

Så jobbar vi med innergårdsrenovering i Stockholm

På GW Asfalt har vi många års vana av att utföra innergårdsrenovering i Stockholm. Vissa projekt är mindre och enklare, och andra projekt är mer omfattande. Oavsett vilken typ av renovering man letar efter ser vi det som en självklarhet att redogöra för hur vi går till väga.

Nedan följer en kortare genomgång över vad du kan vänta dig när du anlitar oss för ditt renoveringsprojekt.

Kontakta oss för offert på din innergårdsrenovering i Stockholm idag!

Har du väntat länge nog? Kontakta oss på GW Asfalt för att motta en gratis offert på ditt renoveringsprojekt!

Grundläggande arbete

Precis som med alla andra typer av renoveringsarbeten så kräver en lyckad innergårdsrenovering i Stockholm flera delar. Å ena sidan finns ett behov av ett gediget grundarbete. Detta så att resterande delar av arbetet kan utföras på rätt sätt. Innan grundarbetet ska dock en annan aspekt av arbetet klaffa för att resultatet ska bli optimalt – Planeringen. Planeringen av innergårdsrenoveringen i Stockholm ligger helt till grund för att arbetet ska kunna genomföras på rätt sätt och enligt tidsplan.

Med hänsyn till varje innergårds fulla potential

Varje innergårdsrenovering i Stockholm som vi utför tacklas på ett unikt sätt. Detta beror på att de flesta gårdar i staden har ett unikt utseende och en unik utformning. För att gårdens fulla potential ska nyttjas i renoveringsarbetet så är detta en viktig del av vårt arbete. Från första kontakt och fortsatt genom hela projektet för vi en nära dialog med kunden. Detta för att vi ska kunna matcha innergårdsrenoveringen i Stockholm med kundens förväntningar. Det är viktigt att komma ihåg att innergårdar skiljer sig åt. Detta gäller antal kvadratmeter, ljusinsläpp, tillgång till grönska, asfalt, uteplats(er), stenornament och mycket mer. Med god kommunikation mellan oss som utförare och kunden når vi alltid resultat som gynnar alla inblandade!

Renovering under ytan

I vissa fall kan det visa sig att innergårdsrenoveringen i Stockholm kräver mer åtgärder än vad man initialt trott. Det handlar inte alltför sällan om tätskikt som läcker, husgrunder som tar in vatten eller annat som bör ordnas. För att renoveringen av gården ska bli optimal bör dessa felaktigheter åtgärdas först. När man tar hjälp av oss på GW Asfalt kan vi ordna även denna del av arbetet. Vi är experter på markarbeten och hjälper gärna till med allt från dränering och byte av balkar till den ytligare delen av innergårdsrenoveringen i Stockholm.